Korozyon metal ve metal alaşımların içinde bulundukları ortama bağlı olarak oksitlenmesi ya da diğer kimyasal etkilerle bozunmasıdır. Yüzeyleri uygun şekilde korunmayan ürünlerin kaçınılmaz sonudur ve korozyonla bozunan malzemeler kullanılmaz hale gelirler.

Korozyon;

  • Tüm canlıların yaşamını tehlikeye girmesine
  • Doğal kaynakların boşa harcanmasına
  • Çevrenin kirlenmesine
  • En önemlisi ”ham madde, enerji, emek, sermaye ve  bilgi israfına” neden olur.

Doğal bir olay olan korozyonun yer yer önlenmesi ya da kontrol altına alınması çeşitli yöntemlerle mümkündür. Bunlardan en avantajlısı ve yapısal çeliğin olmazsa olmazı “Sıcak Daldırma Galvaniz(SDG) kaplamadır.